Den som registrerar ett vanligt Launchpad-konto kan endast föreslå översättningar. Medlemmar i översättningsteamet kan skriva in egna översättningar eller använda föreslagna. Översättningsteamet är organiserat så att endast ett fåtal personer har möjlighet att "skriva" översättningar.

Detta för att kontrollera kvaliteten på översättningarna. Alla har dock möjlighet att föreslå översättningar.
Översättningar gjorda i Launchpad är av varierande kvalitet. Syftet med denna grupp är att endast tillåta att kvalificerade översättare får skrivmöjlighet. Det är sedan projektens ansvar att koppla sig till denna grupp (eller föräldragruppen Launchpad Translators)

Alla som ansöker om medlemskap bör även skicka ett kort meddelande till översättningsansvarige. I meddelandet kan du skriva en kort motivering till varför du vill vara medlem, översättarhistorik och annat matnyttigt.

Översättare använder sitt riktiga namn, inga alias här. En översättning innebär ett ansvar. Om någon rapporterar in felaktiga översättningar (vilket vi uppmuntrar alla att göra!) så bör ansvarig översättare göra nödvändiga ändringar utan dröjsmål. Om en översättare inte mäktar med (tidsbrist) så rapporteras detta in till översättningsansvarige. Översättningsansvarige delegerar då uppgiften vidare till medlemmarna.

Eder tillförordnade översättningsansvarige
Daniel Nylander
Team for approved Swedish translators in Launchpad

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Josef Andersson
Created on:
2008-12-01
Languages:
Swedish
Membership policy:
Moderated Team

All members

You must log in to join or leave this team.

Latest members

Mailing list

mail lp-l10n-sv@lists.staging.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers