ประกาศ: มีปัญหากับ Mailing list ของทีมนิดหน่อย สำหรับท่านที่ทำงานแปล ขอให้ไป Join mailing list ของทีม ~ubuntu-th ด้วยครับ

ทีมงานแปลภาษาไทยบน Ubuntu ทีมนี้เป็นทีมเฉพาะ จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สามารถตรวจสอบงานแปลได้ การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ เราจะคัดเลือกโดยดูจากผลงานการแปลของท่าน หากงานแปลของท่านถูกต้องและเรียบร้อยดี (มีอัตราส่วนของข้อความแปลที่ต้องแก้ไขต่ำ) เราจะเชิญท่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้เอง

สำหรับการแปล ทุกท่านสามารถแปลโครงการต่างๆ ที่อยู่ใน Launchpad ได้ทันที โดยคำแปลที่ท่านแปล จะถูกส่งเข้ามาให้ทีม Ubuntu Thai Translator นี้ตรวจทานก่อนนำไปใช้งานจริงครั

ท่านที่กำลังแปลภาษาไทยอยู่ หรือหากต้องการร่วมแปล รบกวนช่วยเข้าร่วมกลุ่มเมลของทีมเราด้วย โดยกดได้ที่ปุ่ม Subscribe ด้านล่างของหน้านี้ครั

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
SiraNokyoongtong
Created on:
2006-04-05
Languages:
English, Thai
Membership policy:
Restricted Team

Mailing list

mail lp-l10n-th@lists.staging.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers

Subteam of

“Ubuntu Thai Translators” is a member of these teams:

Public team