Η ομάδα μετάφρασης των νέων μεταφραστών του Ubuntu στην ελληνική γλώσσα.
Team for new Ubuntu Greek translators (translators have to graduate from here to join the Ubuntu Greek Translators team, https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-el).

Για κάποιο πακέτο που θα επιλέξετε να μεταφράσετε, μπορεί να είναι βασικό πακέτο του Ubuntu ή μπορεί να είναι κάποιο μη-βασικό πακέτο.
Αν είναι βασικό πακέτο, τότε μπορείτε να κάνετε για τώρα μόνο μεταφραστικές προτάσεις (translation suggestions), που ένας μεταφραστής μπορεί να δει εύκολα και να εγκρίνει όπως χρειάζεται. Κάτι τέτοιο χρειάζεται και το επιδιώκουμε.
Αν το πακέτο είναι μη-βασικό, τότε μπορείτε να μεταφράσετε δίχως περιορισμούς.

Για τη μετάφραση του παραδοσιακού Ubuntu (για desktop/laptop), δείτε https://translations.launchpad.net/ubuntu/xenial/+lang/el
Τα πακέτα είναι ταξινομημένα ως πιο τα πιο σημαντικά, οπότε μπορείτε να μεταφράσετε όπου υπάρχει ανάγκη. Κάθε σελίδα δείχνει 75 πακέτα, και οι δύο πρώτες σελίδες έχουν πάνω-κάτω τα πιο σημαντικά πακέτα που μας ενδιαφέρουν.
Οπότε, δείτε από εκεί τι ανάγκες υπάρχουν, και μετά μπορείτε να δείτε την τρίτη/τέταρτη σελίδα για τυχόν περισσότερες ανάγκες.

Για τη μετάφραση του Ubuntu Touch (Ubuntu για κινητά και ταμπλέτες), δείτε τη σελίδα http://projects.davidplanella.org/stats/xenial/el και από εκεί επιλέξτε το πακέτο για μετάφραση.

Για τη μετάφραση χρησιμοποιύμε τις μεταφραστικές οδηγίες στο http://wiki.gnome.gr/doku.php?id=translation:translationtips

Για κάθε ερώτηση, ρωτήστε στη λίστα http://wiki.ubuntu-gr.org/MailingList
Μπορείτε να έρθετε σε επαφή και μέσω G+ (https://plus.google.com/communities/113489005803686865491), Facebook (https://www.facebook.com/ubuntugr)

Ειδικά για τις μεταφράσεις του GNOME, αυτές γίνονται σε εξωτερικό έργο GNOME EL, στο http://www.gnome.gr/ Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
http://wiki.ubuntu-gr.org/Wiki/Translation/Upstream/Gnome

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Simos Xenitellis 
Created on:
2007-06-12
Languages:
English
Membership policy:
Open Team

All members

You must log in to join or leave this team.

Latest members

Mailing list

This team does not use Launchpad to host a mailing list.

Subteam of

“Ubuntu Greek Translator Starters” is a member of these teams: