Fàilte oirbh do dh'aonad an sgioba a tha ag obair air Gàidhlig a chur air Ubuntu. 'S e pròiseact ionadaileadh a tha seo (≈ eadar-theangachadh ach le rudan a bharrachd)

Tha fàilte ro gach duine le deagh-Ghàidhlig no daoine le breac-Gàidhlig ach deagh-sgilean teicnigeach. 'S iad seo na prìomhachasan againn an-dràsta:
- Cunbhalachd na stoidhle agus a' bhriathrachais a-rèir bathar-bog eile a tha ann mu thràth (Mozilla, Opera, SmartBoards, Microsoft)
- Bidh prìomhachas air applications Ubuntu an-dràsta seach an OS e fhèin ach, san ùine fhada, tha dùil gum bi Ubuntu air fad ann.
- Greim fhaighinn air barrachd dhaoine aig a bheil na sgilean freagarrach

Ge be dè nì sinn, feumaidh càileachd a bhith ann, ma tha sinn airson na daoine aig a bheil Gàidhlig on ghlùn a thàladh ann!

Tha sinn a' cleachdadh Fòram na Gàidhlig (http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewforum.php?f=28) mar fhòram airson deasbad a dhèanamh agus rudan eile a phlanadh ma bhios feum.

Short English Summary
Welcome to the portal of the translation team working on localising (≈ translating) Ubuntu into Scots Gaelic, the indigenous Goidelic language (akin to Irish and Manx Gaelic) of Scotland.

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Akerbeltz
Created on:
2006-01-24
Languages:
English
Membership policy:
Moderated Team

All members

You must log in to join or leave this team.

Mailing list

This team does not use Launchpad to host a mailing list.