Translators of Ubuntu into Albanian.
Ky grup do të ketë si qëllim kryesor revizionimin e përkthimeve të kryera në Rosetta, jo vetëm thjesht përkthimin në përgjithësi që, sikurse e dini, është i hapur për të GJITHË. Kërkesa e vetme e nevojshme për pjesmarrje në përkthime është njohja e mesme/mirë e gjuhës angleze dhe, njohja e mirë e gjuhës letrare shqipe.
Së shpejti, një mailing list do t'i shtohet këtij grupi.

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Laurent Dhima
Created on:
2005-08-30
Languages:
Albanian, English
Membership policy:
Moderated Team

Mailing list

This team does not use Launchpad to host a mailing list.

Subteam of

“Ubuntu Albanian Translators” is a member of these teams: