Đội bản địa hóa Ubuntu Việt Nam

Trang web Ubuntu Việt Nam: http://www.ubuntu-vn.org

Trang dịch trên launchpad: https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/jaunty/+lang/vi

Trang hướng dẫn: https://help.launchpad.net/Translations/Vietnamese

Dự án bản địa hóa Ubuntu:
Đây là một dự án phối hợp giữa Văn phòng Công nghệ thông tin thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, và cộng đồng người dùng phần mềm tự do mã nguồn mở ở Việt Nam, đặc biệt là những người tham gia dự án Việt hóa OpenOffice.org(vi.openoffice.org), nhóm người dùng GNU/Linux tại Hà Nội (Hanoilug), cộng đồng người Việt dùng Ubuntu (Ubuntu-Vn).

Trang chủ dự án: http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
lngt
Created on:
2006-02-26
Languages:
English, French, Vietnamese
Membership policy:
Moderated Team

Mailing list

mail ubuntu-l10n-vi@lists.staging.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers

Subteam of

“Ubuntu Vietnamese Translators” is a member of these teams: