ביר איבערזעצן ובונטו אין ייִדיש.
וואָלט איר ובונטו אין ייִדיש איבערזעצן?
איר זעײַט זייער וויללקאָמען!

דאָז איז די לינק צו די אַלגעמיינע וועגווייַזער צו איבערזעצנ: https://help.launchpad.net/Translations/Guide

This is the yiddish team for translating Ubuntu. We translate the contents of Ubuntu, the applications and the documentation into yiddish.

Here is the link to the general translation guide: https://help.launchpad.net/Translations/Guide

The mail-list:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/Ubuntu-l10n-yid

Translation:
https://translations.launchpad.net/ubuntu/

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Isaak Buslovich
Created on:
2013-11-08
Languages:
English, German, Hebrew, Yiddish
Membership policy:
Moderated Team

All members

You must log in to join or leave this team.

Pending approval

Mailing list

mail ubuntu-l10n-yi@lists.staging.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers